Caries Barcelona Odontologia
conservadora

Què és l'odontologia conservadora?

L’odontologia conservadora i restauradora és la part de l’Odontologia destinada a la curació i reconstrucció de les parts de la dent danyades per fractures, erosions i desgastos o per càries. També intervé en el tractament de les malformacions dentàries.

Càries dental - Caries Barcelona

Es tracta d’una malaltia molt freqüent, que destrueix les parts emergides de la dent, la seva causa obeeix a molts factors: Sobre els factors genètics, biològics que conformen l’estructura individual de la dent i la seva major o menor capacitat de resistència, actuen la saliva i la flora microbiana oral com a factors del propi individu i la dieta i la higiene com a factors externs. La càries és una forma d’infecció en la qual s’amunteguen bacteris específics sobre la superfície de l’esmalt, especialment en solcs i llocs protegits de la fricció, formant l’anomenada “placa bacteriana” en què s’acumulen sucres que serveixen d’aliment i apareixen com subproducte àcids que desmineralitzen la superfície i disgreguen l’estructura de l’esmalt. Una vegada que s’ha produït el dany en l’esmalt, el procés evoluciona a parts més internes de la dent, travessant la dentina fins arribar a la polpa. Si el procés no s’atura, la dent pot quedar totalment destruït. El tractament és el mateix que ha establert la medicina des de fa segles a la resta del cos per tractar les parts necrosades. Incindir, excindir i reconstruir els teixits perduts. Caries Barcelona

La càries d’esmalt no és dolorosa, la de la dentina poc (sensibilitat al fred). Quan penetra i afecta la polpa és molt dolorosa fins que fatalment es produeix la mort de la polpa i sol desaparèixer el dolor. Però si les càries es deixen sense tractament, el procés penetrarà finalment a través dels conductes de l’arrel més enllà de la dent, cap al teixit tou, on iniciarà una reacció inflamatòria dolorosa (flegmó) que cursa amb vermellor de la pell, inflor i formació d’un abscés purulent, que pot tenir efectes a distància.

Es una de les malalties bucodentals més comuns a tot el món. Sol aparèixer en nens i adults joves, encara que realment pot afectar a qualsevol persona, i fins i tot en la vellesa apareixen un tipus de càries molt destructives i que afecten especialment a les arrels que han quedat exposades amb el pas dels anys. La càries en propiciar la pèrdua de dents perjudica de manera important la qualitat de vida.

Caries Barcelona

Si té algun dubte o necessita realitzar una consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon d’atenció al pacient. Contacti’ns

Caries Barcelona
Caries Barcelona

Amb l’edat es fan més freqüents les caries radiculars, apareixen en zones de dentina exposada. Precisament en aquesta època en que sol baixar el compromís amb la higiene oral, hauria, ben al contrari augmentar-la i multiplicar les mesures de protecció, fer servir dentifricis fluorurats i aplicacions de fluor a concentracions altes sobre aquestes zones radiculars que la retracció de les genives a deixat a l’aire.

Durant moltíssims anys el material de reconstrucció emprat ha estat la Amalgama de Plata, controvertida per alguns, però sense que en els estudis realitzats per l’OMS s’hagin demostrat efectes adversos, avui ha caigut en desús, son poc estètics i hi ha prevenció contra el mercuri, que es un dels components de l’amalgama; es fan servir materials sintètics que aconsegueixen un bon mimetisme de les restauracions amb la dentició natural. Aquests nous materials solen ser composits bisfenólicos, que s’apliquen directament a la clínica. Han de ser revisats periòdicament per comprovar que continuen en bon ús, la durada d’una obturació ben realitzada se situa entre els cinc i els deu anys.

Caries Barcelona

Si té algun dubte o necessita realitzar una consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon d’atenció al pacient. Contacti’ns

Segons el volum de dent que hàgim de reposar, pot ser necessari recórrer a altres materials més resistents com les porcellanes, o bé les resines compostes, ambdues fabricades “ad hoc” en laboratoris dentals, reproduint amb exactitud la part de la dent perduda que pretenem reparar ; aquestes preparacions anomenades “incrustacions o inlays” s’encolen directament en el seu lloc fen servir un procés força complexe.

Cas clínic nº1
Cas clínic nº2

Pacient de 22 anys que acudeix a Bonadex Dentistes amb fractura de 11 i 21. Es realitzen les reconstruccions directament amb composite.

Abans
Després

Pacient que acudeix a Bonadex Dentistes amb fractura de 11 i 12 per traumatisme. Realitzem les reconstruccions directament a la clínica amb composite.

Abans
Després
Show Buttons
Hide Buttons