Estètica
dental Barcelona

Què és l'estètica dental?

[sg_popup id=5]
L’Estètica dental s’encarrega d’estudiar i tractar en cada pacient, les alteracions de forma, color, mida i alineació tridimensional de les dents, a fi de que es pugui lluir un bonic somriure natural adaptant-nos als cànons de bellesa actuals.

Una boca sana influeix positivament en l’estat de salut, igual que l’estètica i la bellesa del somriure influeix en l’equilibri emocional de la persona, proporciona seguretat i transmet a els altes un missatge positiu sobre un mateix. Estètica dental Barcelona

L’Estètica dental comença amb tenir cura correcta de les dents i genives. Unes dents blanques, lluminoses i ben alineats són les bases perfectes per tenir un bonic somriure. La manca de dents, la desproporció entre ells, la presència de peces amb canvis de color, les irregularitats i els desgastos de l’esmalt, les genives massa visibles, són alguns dels diferents problemes que poden manifestar-se en el pacient i que poden provocar en l’observador un inconscient rebuig. Les genives encongides, o inflamades, les càries o restauracions mal ajustades, els espais foscos entre les dents, són problemes estètics comuns que l’observador interpreta com signes de descura o d’envelliment.

Després d’un estudi individualitzat del pacient, amb ajuda de fotografies, pre-modelats diagnòstics, màscares i simulacions digitals, a Bonadex Dentistes podem dissenyar l’estètica ideal i proposar i pressupostar a un pacient concret, aquelles modificacions que tindran com a resultat un conjunt dento-gingival harmònic i plaent.
Estètica dental Barcelona

Si té algun dubte o necessita realitzar una consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon d’atenció al pacient. Contacti’ns

Estética dental Bonanova

DIGITAL SMILE DESIGN

Aquest revolucionari sistema de dissenyar el somriure ideal és el Digital Smile Design amb el qual el pacient pot veure, però més interessant encara, pot provar directament en la seva pròpia boca el resultat final sense alterar cap dent.

A Bonadex Dentistes oferim solucions a totes aquestes situacions perquè tenim especialistes en Estètica Dental que li ofereixen una àmplia gamma de tractaments personalitzats que comprenen: blanquejaments dentals, ortodòncia interceptiva, laminats de ceràmica o composite, pròtesis sobre dents i sobre implants i cirurgies gingivals.

CIRUGIA MUCOGINGIVAL

Tracte de els procediments encaminats a recuperar la forma i aspecte normal de la geniva. Pot ser que aquesta hagi disminuït deixant zones d’arrel destapades o que necessitem millorar la seva forma per obtenir millor harmonia.

Altres vegades la dent a quedat parcialment coberta per geniva, donant l’aspecte d’una dent excessivament curta, en altres casos succeeix el contrari, la geniva es retreu deixant al descobert part de l’arrel, això deriva en un problema no només estètic sinó de salut dental. No n’hi ha prou amb “tapar” el problema, s’hauran de descobrir les causes per obtenir solucions permanents.

Cas clínic nº1
Cas clínic nº2

Pacient que ve a Bonadex Dentistes perque es veu la seva dent incisiva lateral dreta curta i el somriure li resulta asimètric. El tractament consisteix en petita resecció gingival amb l’allargament coronal de les dents incisives, central i lateral dretes superiors.

Abans
Després

Pacient que després del tractament d’ortodòncia necessita tapar les arrels dels ullals que han quedat sense descobertes. Es modifica la geniva amb una petita però delicada cirurgia i es corregeix el defecte.

Abans
Després

Facetes

Les facetes són una tècnica d’odontologia mínimament invasiva i es fan servir per corregir defectes de mida, forma, coloració, desgast i estructura de l’esmalt.

Ni han de dos tipus: les facetes de porcellana o les de compòsit.

Les facetes de porcellana són unes fines làmines fabricades a mida en el laboratori, que es cimenten a les dents per proporcionar-les la grandària, la forma i el color desitjats. També es fan servir en molts casos per tancar espais entre dents. Tot això s’estudia juntament amb el pacient mitjançant l’anàlisi estètic.

Previ a la seva confecció, sol ser necessari, tot i que no sempre, un petit tallat d’esmalt t’entra 0’5 i 0’8 mm. Mentre aquestes facetes es construeixen, se’n col·loquen unes de provisionals fetes de compòsit, que aquestes s’eliminen a cimentar les definitives. És important que consultori i laboratori mantinguin una estreta relació, per tal de poder comunicar directament, mitjançant fotografies o per presència del protètic, les petites diferències de forma i color que fan que aquestes facetes s’integrin totalment amb la resta de les dents del pacient i puguin passar desapercebudes a l’observació.

Anomenem de facetes de compòsit a les formades d’unes resines compostes, molt tècniques, que adherim directament sobre la superfície de la dent i que podem modelar fins aconseguir la forma i el color que desitgem. Aquest és el material d’elecció per a la gent jove i sobretot en el cas de fractures dentals. No cal tallar les dents, la qual cosa fa que sigui un procediment reversible. Amb el temps tendeixen a canviar de color el que obliga a revisions periòdiques per realitzar un cert manteniment o inclòs substitució.

Cas clínic nº1
Cas clínic nº2
Cas clínic nº3
Cas clínic nº4
Cas clínic nº5

Pacient amb els dos incisius centrals superiors reconstruïts amb compòsit. A causa de la filtració i fractura d’aquest material, l’aspecte no es agradable per lo que es va decidir sanejar les obturacions i cobrir el defecte amb dues facetes de porcellana.

Abans
Després

Pacient que es queixa de que a causa d’un antic traumatisme, te una dent incisiva central molt fosca i considera que el desfigura.. Es comença amb un descoloriment intern, a l’hora es consolida la estructura i el caso se termina amb una faceta de ceràmica.

Abans
Després

Pacient jove a qui no li agrada el seu somriure perquè les seves dents apareixen desgastats, petits i amb separacions. Iniciem el cas amb un tractament d’ortodòncia i l’acabem amb una sèrie de facetes de ceràmica.

Abans
Després

Aquesta pacient va ser derivada a la nostra consulta després rebre un tractament d’ortodòncia, per refer l’incisiu central esquerre amb una aplicació de compòsit.

Abans
Després

Dos fractures de dents incisives centrals que s’han reconstruït mitjançant compòsit.

Antes
Después
Abans
Després

Emblanquiment dental

És un tractament estètic conservador relativament senzill i ràpid, està indicat en el tractament de dents amb tincions (taques i decoloracions). L’objectiu és aconseguir un somriure agradable retornant a les dents un color adequat a les necessitats estètiques percebudes pel pacient en el temps més curt possible, fent servir procediments simples e indolors i sense gairebé be efectes secundaris. Pot haver-hi alguna hiperestèsia al fred que desapareix en poc temps

Es pot realitzar de dues maneres:

Emblanquiment en el domicili: es construeixen sobre els models del pacient unes fèrules termo -formades, que s’adapten perfectament a les dents evitant filtracions a la geniva del producte blanquejant, el pacient és instruït per fer-les servir a casa . En aquestes fèrules s’introdueix el producte actiu. Aquest producte està en contacte amb la dent durant 6-8 hores, en sessions d’una o dues setmanes. S’aconsegueix un aclaramentt progressiu, que ha de ser controlat pel Dr. Es requereix d’un manteniment posterior que suposa realitzar un recordatori cada dos anys, aplicant el producte dues nits seguides, per lo que es fan servir les mateixes fèrules d’aplicació, que es van guardar en acabar el tractament.

Emblanquiment a clínica: És realitzat en clínica pel metge especialista mitjançant l’aplicació directa sobre la dent, previ l’aïllat complet de les genives, d’un producte oxidant que s’activa per una llum molt concentrada. A Bonadex utilitzem el sistema Zoom Dental .

Amb aquest procediment s’obtenen en molt poc temps uns sorprenents resultats.

Es realitza en el consultori en una sessió d’una hora de durada. Després de finalitzar l’aplicació se li lliuren al pacient unes fèrules transparents termoformades a fi que durant dues nits més s’apliqui el gel actiu al seu domicili. Poden haver lleugers canvis en la forma d’aplicació, per adaptar-se a les característiques del pacient i a les modificacions en la formulació del producte oxidant.

Cas clínic nº1
Cas clínic nº2
Cas clínic nº3

Blanquejament dental i allargament de la vora incisiva de lla dent incisiva central amb compòsit.

Abans
Després

Pacient que es queixa de que te un color dental més ataronjat. Després del tractament aconseguim un color de to més clar, amb més llum en la dent.

Abans
Després

Pacient que de petit va rebre un cop fort al incisiu superior esquerre, amb el temps la dent s’ha enfosquit. S’ha fet únicament un blanquejament intern de la dent en qüestió. S’ha pogut igualar el color al de la dent veïna.

Abans
Després
Show Buttons
Hide Buttons