Pròtesi i
rehabilitació oral Barcelona

Què són la pròtesi dental i la rehabilitació oral?

S’entén per pròtesis la substitució d’una part del cos humà per un artifici.

La Prostodóncia o pròtesi dental, és l’especialitat de la Odontologia encarregada de retornar la funció, estètica, salut i harmonia oral, mitjançant la restauració de les dents naturals i / o la substitució de peces dentàries. – Pròtesi i rehabilitació oral Barcelona

Les pèrdues, absències i el desgast dental excessiu produeixen un deteriorament important de la masticació que afavoreix una sobrecàrrega de les dents romanents i de la musculatura masticatòria, arribant a afectar les articulacions mandibulars. El deteriorament no només afecta la funció sinó també l’estètica del somriure i els signes facials de vellesa.

La rehabilitació oral permet la recuperació de la funció masticatòria, la funció fonètica, l’aspecte estètic i l’harmonia entre dents, músculs i articulacions.

Els avenços en materials dentals i de les tècniques d’adhesió, combinats amb la Pròtesi i rehabilitació oral Barcelona de corones i ponts clàssiques, i els implants, permeten restaurar les dents i estructures dentals perduts, de vegades de manera mínimament invasiva, proporcionant restauracions BIOLÒGIQUES, funcionals, i estèticament òptimes tant si es tracta d’un cas senzill com complex.

El prostodontista és l’ Estomatóleg o Odontòleg especialista en tractaments de pròtesi dental, entre els quals es troben el disseny del somriure, corones i ponts, laminats en porcellana, rehabilitacions sobre implants, incrustacions, etc …

En un cas multidisciplinari serà l’encarregat de dissenyar i dirigir el pla de tractament, coordinant als diferents especialistes i als protètics que intervindran per aconseguir una rehabilitació funcional, estètica i estable en el temps.

No s’ha de confondre el Prostodoncista amb el protèsic dental, aquest és el tècnic que, al laboratori, confeccionarà les pròtesis prescrites per l’odontòleg. Aquest haurà planificar-les, prescriure-les amb detall, fer les preparacions a la boca, proporcionar els models, controlar les pròtesis acabades , instal·lar-les i ajustar-les i serà el responsable de la seva adequada funció i manteniment, durant el temps en què es mantinguin en ús.
Pròtesi i rehabilitació oral Barcelona

Si té algun dubte o necessita realitzar una consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon d’atenció al pacient. Contacti’ns

 

Prótesis y rehabilitación oral Bonanova
Cas clínic nº1
Cas clínic nº2
Cas clínic nº3

Pacient que presenta una reconstrucció deficient en el incisiu central dret, apinyament i antiga obturació deteriorada en l’incisiu central esquerre. Es proposa i accepta una ortodòncia inicial, a continuació blanqueja ment dental, seguit de la col·locació d’una corona ceràmica al incisiu central dret i un laminat de compòsit en l’i. central esquerre.

Abans
Després

Reconstrucció protèsica de dents abrasionades utilitzant dos laminats de ceràmica en les dents lateral i central dretes i corona totalment ceràmica a incisiu central esquerre

Abans
Després

Pacient qui no li agrada el seu somriure. Porta un laminat antic de ceràmica a la dent central dreta i reconstruccions in estètiques de compòsit en la dent central esquerre.
Per millorar l’aspecte estètic del front anterior proposem i el pacient accepta: Ortodòncia prèvia per alinear marges i blanquejament dental, a continuació es preparen i col·loquen dos laminats de ceràmica en ambdós incisius centrals.

Show Buttons
Hide Buttons