Quin és el nostre mètode?

Em demanen que escrigui quelcom dirigit al potencial pacient, per explicar-li quina és la nostra manera de pensar i d’exercir l’Odontologia. En primer lloc, som professionals de la medicina: Odontòlegs o Estomatòlegs amb doctorats o diversos postgraus i amb molts anys d’experiència i especialització. En utilitzar el terme “professionals”, volem dir que ens dediquem de ple a la nostra professió, som privats; del treball que fem amb vostès en surten els diners necessaris per mantenir la clínica i per cobrir els nostres sous. En les diverses tasques que duem a terme hi han nou auxiliars, graduades, motivades i amb molts anys d’experiència. Ens ajuden en la nostra feina de pròtesis dental dos tallers amb protètics que estan entre els més ben considerats de Barcelona.

Per a nosaltres la clau està en: “Merèixer la seva confiança”, no només en guanyar-la. Estem al dia, som realistes, no fem falses promeses.

Per això procurem fer el que en diem un “coodiagnóstic”, que bàsicament consisteix en:

  1. Entendre el que passa a la seva boca (això vol dir explorar bé, amb l’enteniment, els mitjans i el temps necessaris).
  2. Explicar-li-ho bé a vostè, presentant-li les opcions de tractament, l’ordre de prioritats a aplicar i el cost de cada etapa a acomplir.
  3. Executar els tractaments amb diligència i efectivitat.

Que és la primera cita? És el primer contacte mèdic que tindrà amb nosaltres. Hi han dos tipus de primera cita:

  1. El pacient té un problema concret que nosaltres evidenciarem i quantificarem. Exemples: unes genives inflamades, mal alè, una fractura dental, unes càries. Sempre es farà un examen genera, els resultats del qual se li explicaran el millor possible. El pla de tractament es senzill i es pot fer durant la mateixa visita, junt amb el pressupost.
  2. El pacient té un problema complex; que a vegades nosaltres l’identifiquem i ell no. Per arribar a un diagnòstic caldran exàmens complementaris, models, fotografies… i molt més temps. Caldrà alguna o algunes converses profundes, s’hauran d’establir unes prioritats, modificar uns hàbits, recórrer a altres especialistes. Fer un pressupost per fases. És evident que aquest temps de diagnòstic llarg haurà de reflectir-se a la minuta.

En aquest segon cas poden ser necessàries moltes visites durant les quals intervindran diversos professionals. Els resultats definitius poden fer-se esperar i no es tindrà èxit total si entre la clínica i el pacient no s’ha bastit una profunda relació de mútua confiança.

Show Buttons
Hide Buttons